НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

ИЗНОС

  Нотариално заверено пълномощно от клиента към "АРИЕС" ЕООД в оригинал - за физическо лице- [Изтегли] ; за фирма [Изтегли] . Регистрация за EORI номер. Електронен подпис за регистрация в Агенция Митници. Документи за собственост и произход на стоката. Всички необходими разрешителни за износ. Подробно описание на стоките по фактури. Становище за възможна двойна употреба на стоки /ако е необходимо/. ТД на НАП, обслужваща банка, сметки в лева и валута, банков код. Заявка към „АРИЕС” ЕООД - [Изтегли]  .

ВНОС   

     Нотариално заверено пълномощно от клиента към "АРИЕС" ЕООД в оригинал.  Регистрация за EORI номер. Сертификати за произход на стоката. Сертификати за съответствие с Европейското законодателство. Всички необходими разрешителни за внос. Подробно описание на стоките по фактури. Становище за възможна двойна употреба на стоки /ако е необходимо/. ТД на НАП, обслужваща банка, сметки в лева и валута, банков код. Заявка към „АРИЕС” ЕООД

     Стоките се тарифират, съгласно данните от търговските фактури и износната митническа декларация. Промяна на тарифните номера се извършва само със съгласие на отдел Тарифна политика на митническото учреждение.