Пряко митническо представителство:

     Митническа агенция АРИЕС извършва пряко митническо представителство пред МБ Габрово по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим:

 • Митнически режим ВНОС (Импорт)
 • Митнически режим ТРАНЗИТ
 • Активно усъвършенстване
 • Обработка под митнически контрол
 • Временен внос
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митнически режим ИЗНОС (Експорт)
 • Временен износ
 • Интрастат деклариране
 • Посредничество за контакт със сходни митнически агенции в страната
 • Подаване на декларации за сигурност и безопасност
 • Обобщена декларация за напускане (ОДН)


Услугите, извършвани от нас:


     Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др. Искания: за разрешения за използване на опростени процедури за деклариране; за удължаване на срокове; за по-благоприятно тарифно третиране; за преместване на стоки на друго място под митнически надзор.

  • Изготвяне на всички митнически документи за Внос и Износ от и за цял свят.
  • Пряко представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица пред митническите органи на Република България.
  • Електронно деклариране към системата на Агенция Митници и електронно манифестиране.
  • Подаване на Обобщени декларации за напускане ОДН,
  • Подаване на електронен TIR Транзит.
  • Консултиране по всички митнически режими.
  • Освобождаване на контейнери от САЩ, Китай и др.
  • Съдействие при издаване на фито-санитарни и здравни сертификат и разрешителни.
  • Изготвяне на Invoice, фактури за митнически цели и Packing List-и.
  • Попълване на CMR-товарителници.
  • Попълване на CARNET TIR.
  • Изготвяне на документи за произход FORM A, ATR и др. сертификат за движение на стоките EUR 1.
  • Обработка и освобождаване на пощенски пратки на граждани и фирми.
  • Обслужване и освобождаване на пратки от международни сайтове за електронна търговия /Ebay, Amazon и др./
  • Дистрибуция на митнически софтуер и обучение за работа с него.
  • Настройка на компютри за работа с електронен подпис и други компютърни услуги.
  • Регистрация с електронен подпис в сайта на Агенция Митници


Митнически консултации:


     Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи, успяваме да извършим бързо и ефективно уреждане на митническите формалности като постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките.